HBTQ-certifiering

HBTQ-certifiering

Värmdö bibliotek är en HBTQ-certifierad verksamhet.

HBTQ-certifieringen fokuserar på HBTQI+personers livsvillkor och normer i samhället.
Utbildningen tar upp alla former av diskrimineringsgrunder och utgår från ett intersektionellt perspektiv. Efter genomförd utbildning är bibliotekets personal rustad för att arbeta systematiskt med bemötande och normkritik.

Normer är oskrivna regler och ideal för vad som anses vara normalt och önskvärt. Samhällets förväntningar på hur relationer ska se ut och hur människor ska vara.
Att följa normer eller vara normbärare innebär privilegier.
Att bryta normer kan fortfarande innebära utanförskap och diskriminering.

Normkritik handlar om att synliggöra och ifrågasätta normer.
Då måste fokus flyttas från det som anses bryta mot normer (d.v.s. det som ses som ”onormalt”) till att synliggöra och ifrågasätta normer och arbeta bort ovanan att prata om det vanligare såsom ”normalt”.

Genom att arbeta med normkritik vill vi få alla besökare att känna sig inkluderade och välkomna.

Våra verksamheter ska vara platser där du känner dig sedd och respekterad oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

 

Nya böcker med HBTQI+perspektiv

1473
Av: Lidman, Sara
122573
Av: Folkhammar, Kristofer
194034
Av: Arsand, Daniel
14686
Av: Ebervall, Lena
196306
Av: Statovci, Pajtim
195507
Av: Aciman, André
194749
Av: Folkesson, Tove
194748
Av: Davies, Kate
192691
Av: Einhorn, Lena
194581
Av: Corneliusson, Mimmi

Språk

Öppettider